Budżet Obywatelski Gminy Świecie

Biuletyn informacji publicznej

Rozwijanie wyszukiwarki

Aktualności

Lista projektów z opisami

03.10.2019

 Pod tabelą do pobrania załączniki z opisami poszczególnych projektów.

BUDŻET OBYWATELSKI 2020 r. - LISTA PROJEKTÓW OCENIONYCH POZYTYWNIE 
Lp.Imię i nazwisko wnioskodawcyTytuł zadaniaKwota/ MIASTOKwota/ WIEŚUwagi
1Tomasz PasiekSzlak Murali Miejskich w Świeciu100 000,00  
2Tomasz PasiekŚwiecie na stulecie – obchody 100-lecia powrotu Świecia do macierzy111 000,00  
3Sebastian PodlejskiPierwszy Podwodny Świat w Świeciu20 000,00  
4Zbigniew GizińskiRemont Muzeum Pożarnictwa15 750,00  
5Roman BaranowskiZakup Echosondy na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej10 000,00  
6Rafał Szumski, Przemysław KądzielaModernizacja boiska asfaltowego do koszykówki oraz placu zabaw przy ulicy Witolda Małcużyńskiego w Świeciu, tzw. „Domki”200 000,00  
7Józef SzydłowskiRenowacja Pomnika Wdzięczności77 000,00  
8Jacek MajerowiczZakup sprzętu ratownictwa wodnego dla OSP Przechowo10 700,00  
9Adam ArczyńskiRozbudowa remizy strażackiej OSP Przechowo o boks garażowy wraz z szatnią216 000,00  
10Monika UrmanZakup wyposażenia do remizy OSP „RATOWNIK”195 000,00  
11Joanna StankiewiczOznakowanie uliczne dróg gminnych na terenie Sołectwa Głogówko Królewskie 16 000,00 
12Hanna Pilarska Rekultywacja terenu pod boisko i plac zabaw w Chrystkowie 30 000,00 
13Ewelina SiczekWymiana starych mebli kuchennych i sprzętu AGD w świetlicy wiejskiej w Topolinku 12 000,00 
14Ewelina SiczekZakup i montaż klimatyzacji grzewczo – chłodzącej w świetlicy wiejskiej w Topolinku 6 700,00 
15Bożena PiędelRemont kapitalny świetlicy w Wiągu 43 000,00 
16Jacek Goncerzewicz„Doposażenie kuchni, budowa placu zabaw, siłowni i ogrodzenia w Czapelkach” 128 000,00 
17Jarosław OsiakTermoizolacja dachu oraz montaż klimatyzacji w Świetlicy wiejskiej w Czaplach 97 289,00 
18Karol RychlickiBudowa placu zabaw w Sulnowie przy ulicy Fiołkowej 75 000,00 
19Anna StuczyńskaModernizacja placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Gruczno 175 000,00 
20Bogdan TarachTrwałe Zadaszenie Miejsc Piknikowych Na Działkach Rekreacyjnych w Kozłowie 30 000,00 
      
 Od rozstrzygnięcia w przedmiocie niedopuszczenia projektu do głosowania projektodawcy, który jest autorem tego projektu, przysługuje w terminie 7 dni od opublikowania listy projektów, prawo wniesienia odwołania do Burmistrza Świecia.
Odwołanie należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Świeciu. O zachowaniu terminu wniesienia odwołania decyduje data wpływu odwołania do Urzędu Miejskiego w Świeciu.
Złożone odwołania od rozstrzygnięcia o niedopuszczeniu projektu do głosowania są rozpatrywane przez Burmistrza Świecia w terminie 7 dni od dnia wpływu.
Rozstrzygnięcia, które zapadną w wyniku rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia o niedopuszczeniu projektu do głosowania są ostateczne. Rozstrzygnięcie uwzględniające odwołanie od rozstrzygnięcia o niedopuszczeniu projektu do głosowania nie wymaga uzasadnienia.
O rozstrzygnięciu odwołania projektodawca, który je wniósł zawiadamiany jest przez Burmistrza Świecia w formie pisemnej lub elektronicznie.
Najpóźniej po upływie 7 dni od rozpatrzenia ostatniego odwołania albo upływu terminu przewidzianego w na złożenie odwołania od rozstrzygnięcia o niedopuszczeniu projektu do głosowania, w przypadku nieskorzystania z tego prawa przez żadnego z projektodawców, których projekty nie zostały opublikowane na liście projektów dopuszczonych do głosowania, Burmistrz  Świecia publikuje ostateczną listę projektów dopuszczonych do głosowania.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozostałe aktualności|Archiwum