Budżet Obywatelski Gminy Świecie

Biuletyn informacji publicznej

Rozwijanie wyszukiwarki

Dzisiaj jest: 22.05.2024

Aktualności

Lista projektów z opisami

03.10.2019

 Pod tabelą do pobrania załączniki z opisami poszczególnych projektów.

BUDŻET OBYWATELSKI 2020 r. - LISTA PROJEKTÓW OCENIONYCH POZYTYWNIE  
Lp. Imię i nazwisko wnioskodawcy Tytuł zadania Kwota/ MIASTO Kwota/ WIEŚ Uwagi
1 Tomasz Pasiek Szlak Murali Miejskich w Świeciu 100 000,00    
2 Tomasz Pasiek Świecie na stulecie – obchody 100-lecia powrotu Świecia do macierzy 111 000,00    
3 Sebastian Podlejski Pierwszy Podwodny Świat w Świeciu 20 000,00    
4 Zbigniew Giziński Remont Muzeum Pożarnictwa 15 750,00    
5 Roman Baranowski Zakup Echosondy na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej 10 000,00    
6 Rafał Szumski, Przemysław Kądziela Modernizacja boiska asfaltowego do koszykówki oraz placu zabaw przy ulicy Witolda Małcużyńskiego w Świeciu, tzw. „Domki” 200 000,00    
7 Józef Szydłowski Renowacja Pomnika Wdzięczności 77 000,00    
8 Jacek Majerowicz Zakup sprzętu ratownictwa wodnego dla OSP Przechowo 10 700,00    
9 Adam Arczyński Rozbudowa remizy strażackiej OSP Przechowo o boks garażowy wraz z szatnią 216 000,00    
10 Monika Urman Zakup wyposażenia do remizy OSP „RATOWNIK” 195 000,00    
11 Joanna Stankiewicz Oznakowanie uliczne dróg gminnych na terenie Sołectwa Głogówko Królewskie   16 000,00  
12 Hanna Pilarska  Rekultywacja terenu pod boisko i plac zabaw w Chrystkowie   30 000,00  
13 Ewelina Siczek Wymiana starych mebli kuchennych i sprzętu AGD w świetlicy wiejskiej w Topolinku   12 000,00  
14 Ewelina Siczek Zakup i montaż klimatyzacji grzewczo – chłodzącej w świetlicy wiejskiej w Topolinku   6 700,00  
15 Bożena Piędel Remont kapitalny świetlicy w Wiągu   43 000,00  
16 Jacek Goncerzewicz „Doposażenie kuchni, budowa placu zabaw, siłowni i ogrodzenia w Czapelkach”   128 000,00  
17 Jarosław Osiak Termoizolacja dachu oraz montaż klimatyzacji w Świetlicy wiejskiej w Czaplach   97 289,00  
18 Karol Rychlicki Budowa placu zabaw w Sulnowie przy ulicy Fiołkowej   75 000,00  
19 Anna Stuczyńska Modernizacja placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Gruczno   175 000,00  
20 Bogdan Tarach Trwałe Zadaszenie Miejsc Piknikowych Na Działkach Rekreacyjnych w Kozłowie   30 000,00  
           
  Od rozstrzygnięcia w przedmiocie niedopuszczenia projektu do głosowania projektodawcy, który jest autorem tego projektu, przysługuje w terminie 7 dni od opublikowania listy projektów, prawo wniesienia odwołania do Burmistrza Świecia.
Odwołanie należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Świeciu. O zachowaniu terminu wniesienia odwołania decyduje data wpływu odwołania do Urzędu Miejskiego w Świeciu.
Złożone odwołania od rozstrzygnięcia o niedopuszczeniu projektu do głosowania są rozpatrywane przez Burmistrza Świecia w terminie 7 dni od dnia wpływu.
Rozstrzygnięcia, które zapadną w wyniku rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia o niedopuszczeniu projektu do głosowania są ostateczne. Rozstrzygnięcie uwzględniające odwołanie od rozstrzygnięcia o niedopuszczeniu projektu do głosowania nie wymaga uzasadnienia.
O rozstrzygnięciu odwołania projektodawca, który je wniósł zawiadamiany jest przez Burmistrza Świecia w formie pisemnej lub elektronicznie.
Najpóźniej po upływie 7 dni od rozpatrzenia ostatniego odwołania albo upływu terminu przewidzianego w na złożenie odwołania od rozstrzygnięcia o niedopuszczeniu projektu do głosowania, w przypadku nieskorzystania z tego prawa przez żadnego z projektodawców, których projekty nie zostały opublikowane na liście projektów dopuszczonych do głosowania, Burmistrz  Świecia publikuje ostateczną listę projektów dopuszczonych do głosowania.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozostałe aktualności|Archiwum