Budżet Obywatelski Gminy Świecie

Biuletyn informacji publicznej

Rozwijanie wyszukiwarki

Grafika przedstawiająca ręce w zgodzie
Głosujesz i decydujesz! Razem zmieniamy gminę!

Chodniki, drogi, oświetlenie uliczne, obiekty sportowe i rekreacyjne, modernizacja świetlic wiejskich, a może jeszcze coś innego? Każdy z nas może zgłosić swoją propozycję do Budżetu Obywatelskiego Gminy Świecie.

Pamiętaj! Każdy głosujący ma do dyspozycji 10 punktów do podziału między wszystkie projekty, zarówno na te dotyczące Świecia, jak i terenów wiejskich!

Czym jest budżet obywatelski?
Budżet obywatelski to proces, w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu gminy na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli.

Ile wyniesie Budżet Obywatelski Gminy Świecie na 2019 rok?
1 mln zł, z czego 700 tys. zł przeznaczono na przedsięwzięcia w mieście i 300 tys. zł na terenie wsi. Wartość jednego zgłoszonego projektu nie może przekroczyć 350 tys. zł w mieście i 150 tys. zł na wsi.

Aktualności

Brak aktualności

Harmonogram

02.07 - 31.07:
Zgłaszanie propozycji projektów
01.08 - 31.08:
Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów
03.09:
Ogłoszenie listy przyjętych do głosowania propozycji projektów
17.09 - 21.09:
Głosowanie mieszkańców na projekty
05.10:
Ogłoszenie projektów do realizacji w 2019 r.