Budżet Obywatelski Gminy Świecie

Biuletyn informacji publicznej

Rozwijanie wyszukiwarki

Głosujesz i decydujesz! Razem zmieniamy gminę!

Grafika przedstawiająca ręce w zgodzie

Chodniki, drogi, oświetlenie uliczne, obiekty sportowe i rekreacyjne, modernizacja świetlic wiejskich, a może jeszcze coś innego? Każdy z nas może zgłosić swoją propozycję do Budżetu Obywatelskiego Gminy Świecie.

Pamiętaj! Każdy głosujący ma do dyspozycji 10 punktów do podziału między wszystkie projekty, zarówno na te dotyczące Świecia, jak i terenów wiejskich!

Czym jest budżet obywatelski?
Budżet obywatelski to proces, w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu gminy na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli.

Ile wyniesie Budżet Obywatelski Gminy Świecie na 2019 rok?
1 mln zł, z czego 700 tys. zł przeznaczono na przedsięwzięcia w mieście i 300 tys. zł na terenie wsi. Wartość jednego zgłoszonego projektu nie może przekroczyć 350 tys. zł w mieście i 150 tys. zł na wsi.

Na jakie projekty mieszkańcy będą mogli przeznaczyć te środki?
W ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane projekty inwestycyjne, remontowe oraz w zakresie utrzymania i wyposażenia obiektów. Musi to jednak dotyczyć zadań własnych gminy oraz terenów, których właścicielem jest gmina lub posiada ona prawo dysponowania tym gruntem na podstawie umowy.

W jaki sposób zgłosić propozycje projektu do budżetu obywatelskiego?

 • Może to zrobić każdy mieszkaniec gminy Świecie, który ukończył 16 lat.
 • Propozycja projektu musi być poparta pisemnie na formularzu przez co najmniej 30 mieszkańców gminy Świecie, którzy ukończyli 16 rok życia.
 • Należy ją złożyć na odpowiednim formularzu.
 • Formularze w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej budzetobywatelski.swiecie.eu  (znajdują się na niej również wszelkie informacje i załączniki dotyczące budżetu) oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świeciu.

Do kiedy i gdzie należy złożyć wnioski?

 • Wnioski będą przyjmowane od 2 do 31 lipca 2018 r.
 • Można je dostarczyć w następujący sposób:
  - e-mail: biuro.rady@swiecie.eu (należy przesłać wypełniony, własnoręcznie podpisany i zeskanowany formularz);
  - osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców na parterze Urzędu Miejskiego w Świeciu;
  - listownie: Urząd Miejski w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie z dopiskiem „Budżet obywatelski”.

Co dalej?
Wstępnej opinii o propozycjach projektów dokona właściwy wydział Urzędu Miejskiego. Zweryfikuje on szacunkowy koszt projektu, oceni czy jest on możliwy do realizacji oraz czy projekt jest zgodny z uchwałą Rady Miejskiej. Ostateczną weryfikację przeprowadzi zespół powołany przez Burmistrza Świecia złożony z radnych i pracowników Urzędu Miejskiego.
Od 17 do 21 września 2018 r. mieszkańcy będą głosować na konkretne projekty. Te, które zdobędą najwięcej punktów, zostaną zrealizowane w 2019 r.
Szczegółowe informacje o tym, jak będzie wyglądało głosowanie w drugim etapie pojawią się w sierpniu i we wrześniu nas stronie Budżetu Obywatelskiego Gminy Świecie,  w lokalnych mediach, na ulotkach i na stronie Urzędu Miejskiego www.swiecie.eu.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia:
e-mail: biuro.rady@swiecie.eu
tel.: 52 33 32 322
fax: 52 33 32 351