Budżet Obywatelski Gminy Świecie

Biuletyn informacji publicznej

Rozwijanie wyszukiwarki

Zgłoszone projekty

Zgodnie z § 9 ust. 1, uchwały Nr 85/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Świecie, Burmistrz Świecia publikuje listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie

BUDŻET OBYWATELSKI 2021 r.

Lp.

Imię i nazwisko wnioskodawcy

Tytuł zadania

Kwota/ MIASTO

Kwota/ WIEŚ

1

Sebastian Podlejski

Nakrętkowe serca pełne nadziei

15 000,00

 

2

Hanna Pilarska

Wykonanie zjazdu i wyrównanie części działki nr 167/1

 

30 000,00

3

Rafał Rogaczewski

Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Gruczno

 

100 000,00

4

Tomasz Pasiek

Wydanie albumu książkowego " Świecka sztuka"

28 000,00

 

5

Mateusz Budzyła

Zakup łodzi wraz z wyposażeniem dla ratowników wodnych z Drużyny WOPR nr 3 w Świeciu

55 000,00

 

6

Monika Urman

Zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP Ratownik

35 000,00

 

7

Marcin Borucki

Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Ratownik

25 000,00

 

8

ROD " Nadwiślany"

2 przyłącza wodociągowe i zewnętrzna instalacja wodociągowa

72 880,00

 

9

Dom Pomocy Społecznej

Międzypokoleniowy taras widokowy

57 000,00

 

10

Zbigniew Giziński

Odnowienie korytarza przy OSP Świecie

5 000,00

 

11

Magdalena Świerczyńska

Trwałe zadaszenie miejsc piknikowych w Kozłowie

 

40 000,00

12

Waldemar Chudy 

Zakup traktora wielofunkcyjnego służącego do pielęgnacji terenu rekreacyjnego przy Świetlicy wiejskiej w Dworzysku

 

44 000,00

13

Wiesław Wika

Sprzęt Ratownictwa Technicznego dla OSP Wiąg

 

100 000,00

14

Michał Partyka

Wykonanie Oświetlenia Boiska Piłkarskiego

213 661,61

 

15

Agnieszka Mykowska

Defibrylator AED ratuje życie.

125 000,00

 

16

Ewelina Siczek

Zadaszanie miejsca rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Topolinku

 

15 000,00

17

Tomasz Kocikowski

Zakup tablicy wyników sportowych wraz z jej montażem

14 999,00

 

18

Joanna Stankiewicz

Zakup i montaż klimatyzacji grzewczo - chłodzącej w świetlicy wiejskiej w Głogówku Królewskim

 

6 000,00

19

Joanna Stankiewicz

Wymiana starych krzeseł i stołów w Świetlicy wiejskiej w Głogówku Król.

 

11 350,00

20

Przemysław Gackowski

Zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiełły 2 i Sobieskiego 6 poprzez zasadzenie drzew, krzewów i kwiatków, a także stworzenie łąki kwietnej

34 442,00

 

21

Adam Arczyński

Remont sali szkoleniowo-konferencyjnej przy OSP Przechowo

245 000,00

 

Łączny koszt projektów w mieście

925 982,61

Łączny koszt projektów na wsi

346 350,00

Łączny koszt wszystkich projektów

1 272 332,61

 Wykaz projektów z poprzednich lat w działe ARCHIWUM.