Budżet Obywatelski Gminy Świecie

Biuletyn informacji publicznej

Rozwijanie wyszukiwarki

Dzisiaj jest: 20.07.2024

Zgłoś projekt

Projekty należy składać na stosownym formularzu. Do formularza zgłoszenia dołączona jest lista poparcia dla projektu, która powinna zawierać wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt:

  • 20 mieszkańców terenu objętego pulą miejską w przypadku projektów zgłaszanych w ramach puli miejskiej;
  • 5 mieszkańców terenu objętego pulą wiejską w przypadku projektów zgłaszanych w ramach puli wiejskiej.

Wzór formularza zgłoszeniowego, listy poparcia i oświadczenia o gotowości współpracy (jest wymagane w przypadku realizacji zadania publicznego na nieruchomości gruntowej będącej własnością lub w użytkowaniu innych podmiotów) do pobrania na dole strony.