Budżet Obywatelski Gminy Świecie

Biuletyn informacji publicznej

Rozwijanie wyszukiwarki

Zgłoś projekt

Projekty należy składać na stosownym formularzu. Do formularza zgłoszenia dołączona jest lista poparcia dla projektu, która powinna zawierać wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt:

  • 20 mieszkańców terenu objętego pulą miejską w przypadku projektów zgłaszanych w ramach puli miejskiej;
  • 5 mieszkańców terenu objętego pulą wiejską w przypadku projektów zgłaszanych w ramach puli wiejskiej.

Wzór formularza zgłoszeniowego, listy poparcia i oświadczenia o gotowości współpracy (jest wymagane w przypadku realizacji zadania publicznego na nieruchomości gruntowej będącej własnością lub w użytkowaniu innych podmiotów) do pobrania na dole strony.