Budżet Obywatelski Gminy Świecie

Biuletyn informacji publicznej

Rozwijanie wyszukiwarki

Aktualności

Zgłoś swój pomysł!

02.08.2019

Projektodawca zobowiązany jest złożyć projekt  wraz z wymaganymi załącznikami:

  • pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie, z adnotacją na kopercie Budżet Obywatelski;
  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Świeciu w Biurze Obsługi Mieszkańców;
  • elektronicznie na adres i w sposób wskazany w ogłoszeniu, przy czym formularz projektu zgłoszony elektronicznie musi zawierać wszystkie wymagane załączniki w postaci skanów oryginałów dokumentów.
Pozostałe aktualności|Archiwum